fyzioterapie

fyzioterapie – pomoc při již zhmotnělých projevech potíží 

Definice dle wikipedie

Fyzioterapie je součástí rehabilitace, která se zabývá diagnostikouléčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Důraz je kladen především na propojení s medicínskými obory, přičemž jsou využívány nejnovější vědecké poznatky s přírodními zdroji energie (Fyzikální terapie). Fyzioterapeuté volí léčbu ze škály metodik cíleně s ohledy na potřeby jedince postiženého na zdraví, vycházející  ze znalosti anatomie, fyziologie a biomechaniky popřípadě vývojové kineziologie.

Fyzioterapie má být v povědomí každého člověka jako v mnoha případech účinná cesta, jak zamezit vzniku závažných chorob s celospolečensky depresivním vlivem.  Rehabilitace a fyzioterapie v dnešním slova smyslu se začaly objevovat až ve 20. století

Nejznámější metodyVojtova metoda. Bobath koncept, Kabatova metoda (PNF), Manuální léčba podle prof. Karla LewitaMetoda MFK, Metoda DNS (Dynamická neuromuskulární stabilizace) dle Koláře, Metoda Ludmily Mojžíšové, Bazální programy a podprogramy dle J. Čápové, Klappovo lezení …

Fyzioterapeut získá odbornou způsobilost k výkonu povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Odbornou způsobilost bylo dříve možné získat absolvováním oboru fyzioterapeut nebo rehabilitační pracovník na střední zdravotnické škole či oboru diplomovaný fyzioterapeut na vyšší zdravotnické škole. V současnosti lze odbornou způsobilost získat již pouze po absolvování vysokoškolského studia, a to buď v bakalářském, nebo magisterském studijním programu s možností postgraduálního vzdělávání. V praxi tedy vedle sebe působí fyzioterapeuti se středoškolským, vyšším odborným i vysokoškolským vzděláním.

Čeští představitelé moderní fyzioterapie :  O rozvoj tohoto odvětví medicíny se zasluhují především profesoři Václav Vojta, Karel Lewit, Jan Jirout a Vladimír Janda, kteří dali základ tzv. Pražské škole, jež je celosvětově uznávaná. Ze současných fyzioterapeutů jmenujme především profesora Pavla Koláře, který působí na 2. lékařské fakultě UK v pražském Motole.

Diagnózy vhodné k fyzioterapii: 

Děti – centrální koordinační porucha pohybového vývoje, dětská mozková obrna (DMO), asymetrické držení trupu a hlavy, pes equinovarus – koňská noha, skolióza, ortopedické vady hrudníku, bolest zad, jiná neurologická onemocnění

Dospělí – cévní mozková příhoda, periferní paréza, bolesti hlavy a páteře, skolióza, bolesti kloubů, bolesti zad, poúrazové stavy, jiná neurologická onemocnění

V poradně Zlatá spirála Vám jako rehabilitační pracovnice s 30ti letou praxí nabízím tyto služby:

  • kineziologický rozbor,
  • mobilizační techniky kloubů a páteře
  • měkkých tkání, péče o jizvu,
  • masáže klasické či intuitivní 
  • bazální stimulace

Komentáře jsou uzavřeny.