hipoterapie

Socioterapeutická Ekofarma Nučice nabízí zájemcům všeho věku vyžití dle jejich založení s různými zvířaty (kozy, ovce, králíci, psy, kočky…) až po hiporehabilitaci. Koně jsou mým životem, ale až v r. 1987 jsem obdržela doporučení pro udělení dostihové licence jezdce amatéra při Sdružení českých amatérských dostihových jezdců v Praze.

Hiporehabilitaci se věnuji již od roku 1992, kdy jsem absolvovala speciální kurz při FTVS UK Praha a v r. 1994 Mimořádný kurz v hiporehabilitaci opravňující provozování hipoterapie na území ČR při Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno. Naše Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým Bucephalos hipoterapie, Praha 4, kde jsem pracovala v letech 1999 – 2008  jako rehabilitační pracovnice hipoterapeutka a zakládající členka od r. 1995 + předsedkyně sdružení, administrativní síla, cvičitel  jezdectví MŠMT, dodnes poskytuje zájemcům tyto služby, ačkoli z finančních důvodů již nejsme členy ČHS.

Česká hiporehabilitační společnost (ČHS) v roce 2016 sl12400647_958605534209712_7014787562135729159_naví 25 let od svého založení.
Jejím hlavním cílem je podporovat kvalitní a bezpečnou hiporehabilitační praxi. ČHS sdružuje fyzioterapeuty, ergoterapeuty, logopedy, lékaře, psychology, zdravotní sestry, sociální pracovníky, speciální pedagogy a jezdecké instruktory. Klienti a jejich rodinní příslušníci jsou významnou a vítanou částí členské základny.

Komentáře jsou uzavřeny.