terapie vztahů

poradna partnerských a rodinných vztahů podle astrologické dispozice z data a času narození- numerologie a intuitivní tarot

Numerologie je prapůvodní učení o významu čísel našeho data narození a tím také o výkladu našeho osudu. Pythagoras určil každému číslu jeho kvalitu a zavedl systém, s nímž pracujeme ještě dnes. Toho umění bylo známo již v Babylóně, Egyptě, Indii a Číně. Numerologie nám dává možnost odpovědět si na otázku „Kdo jsme?“. Poskytuje nám informace o našich silných a slabých stránkách a o tom, jak je nejlépe zvládnou a využít. Také nás vede k tomu, abychom byli ke svým slabým stránkám tolerantnější, protože jsme je dostali právě s ohledem na svou životní pouť. Numerologie nevěští ani neukazuje neměnnou budoucnost, ale spíše vám odpoví na otázku, kde a proč rozdíly mezi lidmi vůbec existují. Schopnosti nebo neschopnosti nevypovídají vůbec nic o dobrém nebo špatném charakteru člověka, ale pouze o tom, že každý přišel na svět s rozdílnými kvalitami a s rozdílnou potřebou vztahů. 

Tarotové karty vám odkryjí tu vrstvu podvědomí, která je v dané době nejblíže k povrchu není ještě zcela vědomá, ale je už velmi blízko; proto jste schopni ji pochopit a přijmout. Karty neříkají, zda je něco dobře nebo špatně. Žádné názory, žádné soudy pouhá fakta. Poselství, jež k vám připlouvá, dostane náhle podobu a vy pochopíte, že k vám skrze karetní symboly promlouvá vaše intuice. Možná někdy neukazují to, co byste chtěli vidět, ale určitě zjeví to, co jste připraveni vidět. Neexistují špatné karty ani žádné duševní a pocitové stavy, které by byly samy o sobě špatné, pouze nás vedou do podvědomí, na hlubší rovinu sebepřijímání a uvědomění (odhalte moc svého tvořivého podvědomí),
Intuitivní tarot vás praktickým a přesto velmi citlivým způsobem uvede do tajemství poselství vaší intuice.

Rodinné konstelace – Rodina je jednou z hlavních příčin kvality Vašich vztahů, zdraví a života. Rodinné konstelace Vám pomohou objevit a pochopit, jak jste vědomě i jen podvědomě ovlivněni osudy ostatních členů rodiny a především Vašich předků. Z nich vycházíte při tvorbě vztahů vůči svým partnerům a dětem. Rodinná konstelace je metoda, která odhaluje hluboká spojení celé rodiny, ke kterým nemá tradiční psychoterapie přístup a vede tak přímo do centra problému Pomohou Vám porozumět dalším vlivům, které na Vás působí. Znovuprožitím krizových situací v rodině v zastoupení vybranými zástupci dojdete k řešení Vaší situaceZměníte pohled na svůj život a vztahy ke svým blízkým a najdete cestu k harmonii.

Komentáře jsou uzavřeny.